Tutkimustuloksia turvavöiden käytöstä

Tutkimukset osoittavat, että jos autossa ei käytetä turvavyötä, kasvaa hengenvaarallisen loukkaantumisen riski kolaritilanteessa lähes kaksinkertaiseksi verrattuna tilanteeseen, jossa sekä autonkuljettaja että matkustaja käyttävät turvavöitä. Riski kasvaa jo taajamanopeudessa ja jo niinkin alhaisessa nopeudessa kuin 30 kilometriä tunnissa.
Etutörmäysten on todettu olevan vaarallisimpia ja yleisimpiä auto-onnettomuustyyppejä. Jo 30 kilometrin tuntinopeudessa tapahtuvassa kolarissa matkustajan massa kymmenkertaistuu ja yhteentörmäys vastaa neljän metrin pudotusta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos matkustaja painaa 85 kiloa, hänen tulisi pystyä vastustamaan 850 kilon voimaa, ettei hän paiskautuisi eteenpäin onnettomuustilanteessa – siis siinä tapauksessa, ettei kyseinen henkilö käytä turvavyötä.

Yli puolet ilman turvavyötä matkustavista ihmisistä sai kolaritilanteessa hengenvaarallisia vammoja, vaikka ajonopeus olisi ollut ainoastaan 30 kilometriä tunnissa. Kuljettaja sekä etupenkin matkustaja saivat tyypillisesti kaulavammoja, niskan vammoja, rintakehään kohdistuneita vammoja sekä polvivammoja, koska ilman turvavyötä he iskeytyivät joko ohjauspyörään tai kojelautaan.

Myös takapenkin matkustajiin kohdistuu suuri loukkaantumisriski, elleivät nämä käytä turvavyötä. Itsensä lisäksi takapenkin matkustaja vaarantaa myös etupenkillä istuvat, jos hän jättää turvavyön käyttämättä. Tämä johtuu siitä, että kun takapenkin matkustaja syöksyy suurella voimalla eteenpäin, hän saattaa osua joko kuljettajaan tai edessä istuvaan matkustajaan ja vahingoittaa näitä siitäkin huolimatta, että etupenkillä käytettäisiin turvavöitä.

Taajamanopeuksilla tapahtuvissa onnettomuuksissa vammautumisriski on erittäin pieni, jos kaikki matkustajat sekä kuljettaja käyttävät turvavyötä. Tältä pohjalta pitäisi olla itsestäänselvää, että kaikki autossa olijat kaikilla istuimilla niin edessä kuin takanakin käyttävät turvavyötä myös hiljaisilla nopeuksilla!

Kampanja

Projektin aikana suunnitellaan kampanja, jossa kerrotaan turvavyön käytön eduista konkreettisella ja mielenkiintoisella tavalla. Kampanjaan liittyviä teemailtoja pidetään kouluissa ympäri Suomen. Teemailtojen tavoitteena on saada lapset vanhempineen ymmärtämään, kuinka suuri merkitys turvavyön käytöllä on automatkustajien turvallisuuden kannalta! Pienten lasten osalta kerromme myös turvaistuinten ja -kaukaloiden käytön merkityksestä.

Tutkimuksissa on havaittu, että turvavyön käyttöyleisyys vaihtelee hieman paikkakunnittain. Jostakin syystä näyttää siltä, että turvavyötä käytetään harvemmin osassa maaseutupaikkakuntia verrattuna suuriin kaupunkitaajamiin. Tästä syystä teemaillat keskitetään juuri niille paikkakunnille, joissa turvavyön käyttö on tutkimusten mukaan selvästi harvinaisinta. Teemapäivissä tulee myös korostaa sitä, että turvavyön käyttö on erityisen tärkeää myös ajettaessa hitailla taajamanopeuksilla. Usein tunnutaan ajateltavan, ettei pienillä nopeuksilla voi sattua onnettomuuksia ja jos voi, ei turvavyötä kuitenkaan tarvita. Tämä on täysin harhaan osuva luulo, kuten voit yläpuolisesta tekstistä lukea! Valitettavasti tutkimuksissa on huomattu myös, että esimerkiksi alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista pidetään hyväksyttävämpänä pienillä maaseutupaikkakunnilla kuin kaupungeissa, koska ajatellaan, ettei hiljaisilla kyläteillä voi mitään sattua – ja valitettavasti juuri tällainen jälleen aivan väärään osuva luulo on aiheuttanut useita vakavia onnettomuuksia! Alkoholin vaikutuksen alaisena ei auton rattiin saa lähteä missään olosuhteissa! Eikä autossa saa matkustaa missään olosuhteissa ilman turvavyötä – ei etu- eikä takapenkillä eikä taajamassa eikä moottoritiellä!

Kampanjan tavoitteena on vaikuttaa ihmisten turvavöiden käyttöön liittyviin asenteisiin sekä tarjota tietoa siitä, kuinka turvavöiden käyttö lisää liikenneturvallisuutta. Tavoitteena on laatia kampanjan yhteydessä myös asiaa käsittelevä animaatiosarja yhteistyössä Kuopion muotoiluinstituutin opiskelijoiden kanssa. Animaatiosarjassa seikkailevat kaverukset Tuuma ja Tiimi, jotka kertovat siitä kuinka tärkeää turvavyön käyttö on. Sarjassa näytetään kaksi vaihtoehtoista tilannetta, joissa Tuuma ja Tiimi joutuvat auto-onnettomuuteen ollessaan matkalla ystävänsä syntymäpäiville. Ensimmäisessä vaihtoehtoisessa tilanteessa kumpikaan ei käytä turvavöitä ja onnettomuuden sattuessa molemmat joutuvat sairaalaan. Syntympäpäivät jäävät väliin – kuten moni muukin asia. Tiimi joutuu pyörätuoliin eikä enää koskaan kävele. Toisessa vaihtoehtoisessa tilanteessa molemmat käyttävät turvavöitä eikä kummallekaan käy mitään samanlaisessa onnettomuudessa. Pikaisen terveystarkastuksen jälkeen kaverukset pääsevät ystävänsä syntymäpäiville – ehjinä. Tarinoissa on eroa vain yksi pieni, muutaman sekunnin kestävä asia; turvavyön kiinnittäminen! Sarjan loppuun on suunniteltu tekstiä, joka julistaa: ”Ne sekunnit pelastivat terveyteni!” ja tarinassa palataan kohtaan, jossa kaverukset kiinnittävät turvavyönsä.